Namierzanie telefonu komórkowego – czy to możliwe? cz. II

namierzanie telefonu GPSDruga grupa metod namierzania związana jest ze wspominanym używaniem GPS. Ten wyjątkowy mechanizm charakteryzuje się doskonałą dokładnością i daje wiele różnych możliwości. Będzie można znaleźć lokalizację z dokładnością do kilku metrów.

System będzie się tutaj składał z trzech podstawowych elementów: mamy 24 satelity, które kręcą się wokoło ziemi, stacje kontrolne na ziemi oraz oczywiście odbiorniki znajdujące się w urządzeniu danej osoby, która ma być lokalizowana. Jeśli chcemy takie metody namierzania wykorzystywać musimy oczywiście mieć takie urządzenie, w którym GPS będzie się znajdować i będzie można podłączyć się do odbiornika zewnętrznego przez połączenie internetowe w naszym urządzeniu.

Oprócz tego konieczna jest również aplikacja na telefon, która wysyłać będzie dane, serwer, który dane może odbierać oraz specjalne witryny, które umożliwią nam ukazywanie danej lokalizacji bądź też współrzędnych, które na nią wskazują. Metody, które opierają się na GPS to wyjątkowe rozwiązanie, które sprawia, że skuteczność wyznaczenia będzie tutaj niesamowita. Trzeba pamiętać także o tym, że sygnał może być utracony, gdy właściciel urządzenia jest w jakimś budynku

Aspekt etyczny

jak GPS namierza telefonPolskie prawo stara się podkreślać, że namierzanie telefonu bez wiedzy użytkownika takiego sprzętu nie powinno mieć miejsca. Jeżeli na takie posunięcie zdecyduje się pracodawca powinien mieć zgodę pracownika. Podobnie wygląda sytuacja z monitoringiem zamontowanym w miejscu pracy. Jeśli takie rozwiązanie istnieje pracownik musi wyrażać na to należytą zgodę. Namierzanie telefonu komórkowego jak widać jest obecnie możliwe i będzie stosowane w sytuacjach, które tego właśnie wymagają.

Spośród dwóch grup metod wydaje się, że nieco mniej dokładne, ale bardziej pewne będzie namierzanie na podstawie numeru IMEI lub też numeru telefonu. Zaletą będzie tutaj to, że nie ma konieczności ingerowania w telefon komórkowy, który będzie namierzany. Wszystko jest wyłącznie w formie zdalnej na podstawie sygnału jaki będzie wysyłany przez konkretne urządzenie. Dość delikatną sprawą będzie tutaj kwestia zgody ze strony użytkownika takiego telefonu na proces namierzania.